Wa Kei Sei Jaku


Wa Kei Sei Jaku

Wa Kei Sei Jaku (harmónia, úcta, čistota a pokoj) sú štyri princípy čanoju, ktoré zanechal čajový majster Sen Rikyu (1522-1591). Sú to zásady, ktoré sa ľudia praktizujúci čaj snažia integrovať do svojho každodenného života. Tieto zásady sú odrazom čistého ducha a duše Sen Rikyu. Hoci tieto štyri jednoduché slová nie sú pravým zengom (zenovou frázou), možno ich realizovať po dlhom cvičení.

Wa (harmónia) je najvyšším ideálom pre ľudské bytosti. Je to pozitívna interakcia medzi hostiteľom a hosťom na čajovom stretnutí alebo medzi ľuďmi v akejkoľvek životnej situácii. Čaj je zdieľanie medzi hostiteľom a hosťom a nie je to osamelá činnosť. Harmónia sa rozširuje aj na prírodu a na hmotné veci, ako je čajové náčinie, každodenné pomôcky a samotný život. Skutočná harmónia prináša pokoj.

Kei (úcta) je schopnosť pochopiť a prijať druhých, dokonca aj tých, s ktorými sa možno nezhodneme. Keď sme k druhým láskaví a dokážeme sa pokoriť, môžeme získať rešpekt. Pri čaji hostiteľ myslí na hosťa a hosť na hostiteľa. Práve toto neustále zdieľanie a ohľaduplnosť robí čajové stretnutie nezabudnuteľným a úspešným. V ideálnom prípade sú v čajovni všetci na rovnakej úrovni. Je dôležité správať sa ku všetkému a ku každému s rovnakou úctou. Úcta sa nevzťahuje len na ostatných ľudí, s ktorými človek komunikuje, ale aj na jeho každodenný život, a dokonca aj na neživé predmety, ako je napríklad riad ako produkt ľudského úsilia alebo čokoľvek, čo vzniklo. S náčiním rôzneho pôvodu sa zaobchádza rovnako. Cena predmetu by nemala určovať ako s ním zaobchádzať. Rozšírte čisté srdce a môžete si uvedomiť skutočnú úctu.

Sei (čistota) je schopnosť zaobchádzať so sebou a s druhými s čistým a otvoreným srdcom. To je v skutočnosti podstata čajového tréningu. Rikyu sa pri štúdiu zenu musel naučiť dôležitosti jednoduchých úkonov čistenia. Aj tie najjednoduchšie úkony – umývanie riadu alebo čistenie podlahy – sú semienkom osvietenia. S čistým srdcom možno dosiahnuť harmóniu a úctu. Keď sa čistí čajové náčinie, úplným sústredením sa na túto úlohu zároveň očisťuje srdce a myseľ. Sen Rikyuovým ideálom čistoty bol prirodzený vzhľad záhrady po jej vyčistení, keď na čerstvo upravený mach spadlo niekoľko lístkov zo stromu.

Jaku (pokoj) je bod v tréningu a praxi, v ktorom sa dosiahne úroveň nezištnosti. Zatiaľ čo na jednej strane je to konečný cieľ, na druhej strane je to opäť začiatok. Skutočný majster dosiahne túto najvyššiu úroveň až potom, keď do praxe uvedie ideály harmónie, úcty a čistoty. Vtedy znova začína s čerstvým a osvieteným srdcom. V tomto bode možno realizovať nekonečné možnosti života.