Zátišia – expresívna kresba grafitom

Podujatia

Podujatia a akcie v čajovni ČAVANGO

Zátišia – expresívna kresba grafitom

Umelecká čajovňa

Kedy: 20. novembra 2018 o 17:00
Kde: Čajovňa ČAVANGO, Hlavná 20, Košice

Do príjemného prostredia čajovne Čavango pozývame všetkých kamarátov, kamarátky. A vrátane tých, ktorí nevedia kresliť, ktorí na to nemajú čas, boja sa kritiky alebo si myslia, že akože nemajú potrebnú úroveň. Proste všetkých, ktorí túžia sa vizuálne vyjadriť a cítia, že chcú ísť na to hravou formou v priateľskom prostredí. Príďte, dáme si čaj a nakreslíme si svet, tak ako ho chceme vidieť aby nás to bavilo. Prineste si skicár, kúsok grafitu alebo uhlíka, prípadne aj prilbu.

Dajte si čaj, podporíte priestor.

Akýkoľvek váš príspevok je čiste dobrovoľný. Pozvite kamarátov, kamarátky. Ondrej z Košíc