FiloZoom: Kto je to filozof?

Podujatia

Podujatia a akcie v čajovni ČAVANGO

FiloZoom: Kto je to filozof?

Diskusná čajovňa

Kedy: 27. novembra 2019 o 19:00
Kde: Čajovňa ČAVANGO, Hlavná 20, Košice

FiloZoom je nový filozoficko-diskusný formát príjemných večerov v intelektuálnej spoločnosti.

TÉMA: KTO JE TO FILOZOF?
Prednášajúci: doc. Mgr. Róbert Stojka, PhD.
Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Kto je to vlastne filozof, čím sa zaoberá, čím sa odlišuje od iných ľudí? Čo vlastne znamená „filozofovať“? Akým spôsobom môže filozofický prístup k svetu súvisieť so vzdelaním a ako sa môže podieľať na utváraní človeka? Filozofický postoj znamená mať určitý vedomý vzťah k svetu a k svojmu vlastnému životu. Ako sa tento filozofický postoj získava?