Mužská sila Košice + film Vision Quest

Podujatia

Podujatia a akcie v čajovni ČAVANGO

Mužská sila Košice + film Vision Quest

Diskusná čajovňa

Kedy: 22. septembra 2020 o 18:00
Kde: Čajovňa ČAVANGO, Hlavná 20, Košice

Muž prirodzene hľadá sám seba.

Pokiaľ seba nenachádza a nevie kto je, prečo tu je, aký je jeho účel a zmysel jeho života. Nevie kam sa uberá jeho životná cesta,… Potom je život takého muža prázdny. Bez radosti, bez vášne, bez chuti, bez vône (teda ak zrovna necíti, ako hnije zaživa) …

Muži aspoň raz za život potrebujú zájsť do mužského prostredia, kde sa uznávajú hodnoty, ktoré má zmysel objavovať a žiť.
Sila mužského spoločenstva

Presne to som zažil aj ja, keď som vstúpil do mužského kruhu – učenie sa o mužskosti počúvaním príbehov iných mužov, prehlbovaním sebapoznania a otvoreným kladením si zásadných otázok mužského života.

Muži dokážu, ak sa naučia načúvať srdcom, vytvoriť pevnú a súcitnú atmosféru, v ktorej sa všetky rany doterajšieho mužského života môžu premeniť v cestu k múdrosti a uvedomenia. Rovnako ako ženy majú špecifické skúsenosti, ktorým môžu porozumieť iba ženy, majú aj muži svoje špecifické skúsenosti, ktorým môžu porozumieť zase len muži. (A žiadna žena, ak bude úprimná, im s tým nemôže pomôcť.)

Mužský výcvik svojou štruktúrou a filozofiou otvára možnosť vstúpiť na cestu objavovania, sebapoznávania a seba-liečenie v mužskom spoločenstve. K orientácii v dnešnom svete plnom rôznych možností je potrebné ísť až na kosť, ku skutočným pravdivým hodnotám. To si vyžaduje určitý proces, postupný, sústavný, kontinuálny proces. Než sa cibuľa olúpe tak, že sa dotkneme pravdy. Na dosiahnutie pokroku treba ísť vytrvalo a krok po kroku.

A presne o to práve v mužskom výcviku ide – počas rok a pol trvajúcej cesty priviesť muža k svojej vnútornejšej pravde. Prešliapať si tú cestu do vlastného chrámu srdca. K sile, k láske, k súcitu, k rozhodnosti, sebavedomie, prosperite,… potom už nie sú potrebné žiadne slová. Prešliapať si tú cestu osobne. Prešliapať ju tak, aby už nikdy nemohla zarásť burinou každodennej rutiny a „smrti dávno pred úmrtím“.

Za posledných 15 rokov prešlo mužským výcvikom v Čechách, na Morave a na Slovensku niečo vyše 600 mužov.

Viac o výcviku sa dočítate tu:
http://www.muzskykruh.cz/vycviky/muzska-sila-2021-22-beh-slovensko-1/

Štruktúra večera:
Pozdravím sa, pozrieme si nový film Martina Slezáka „Vision Quest“ (hľadanie vízie) a porozprávame sa o mužských hodnotách, ktoré je potrebné v dnešnej dobe nachádzať a kultivovať.

Vstupné: 10 €.

Teším sa na vás, páni,

Petr Hadač
mentor výcviku Mužská sila