Predstavenie knihy: Tanec Slnka

Podujatia

Podujatia a akcie v čajovni ČAVANGO

Predstavenie knihy: Tanec Slnka

Literárna čajovňa

Kedy: 22. februára 2024 o 17:00
Kde: Čajovňa ČAVANGO, Hlavná 20, Košice

Príďte sa pozrieť na predstavenie knihy Tanec Slnka od výtvarníka, reštaurátora, pedagóga a cestovateľa Milana Špaka.

K pochopeniu zmyslu vlastnej existencie, môže viesť  západného človeka aj  duchovná cesta prérijných Indiánov. Odhaľuje, že  ak človek bude ignorovať volanie, ktoré sa ozýva z jeho hĺbok a ktoré nepočuje kvôli neustálemu „hluku“ technologického „pokroku“ – smeruje k zániku. Tým volaním je návrat k prirodzenosti, k Zemi, k Zdroju.
Múdrosť Lakotov a tradičných kultúr všeobecne, môže byť zdrojom nájdenia vzťahu s Vyššou skutočnosťou a zároveň cestou do  vlastného vnútra, pretože prekračuje obmedzenia racionalizmu, empirizmu, materializmu, scientizmu,  ako aj seba-strednosti či sentimentálnej náuky, na ktorú degradovala inštitucionalizovaná podoba náboženstva.

Západ stráca pevnú pôdu pod sebou a otriasajú ním krízy, ktoré sa stupňujú každou dekádou. Ich príčinou je kríza duchovná, odklon od Tradície.

Napriek drastickému obdobiu kolonizácie a genocídy pôvodných obyvateľov Ameriky ich hlas nebolo možné umlčať a dodnes nás volá k posvätnému vnímaniu sveta, z povrchu do hĺbky, z okraja k stredu, vedie nás  k zdroju – k stromu „Tanca Slnka“, ktorý spája telo s duchom, Zem s Nebom a človeka s človekom.

Mitakuje ojásin – „všetci sme príbuzní“

– modlitba, ktorá z pier Lakotov neustále znie.

Indiánskej múdrosti a pokore sú venované vystavené obrazy ako aj kniha s názvom Tanec Slnka, ktorá vychádza v týchto dňoch.

Milan Špak