Premietanie: ProTibet 2022

Podujatia

Podujatia a akcie v čajovni ČAVANGO

Premietanie: ProTibet 2022

Cestovateľská čajovňa, Filmová čajovňa

Kedy: 24. marca 2022 o 17:30
Kde: Čajovňa ČAVANGO, Hlavná 20, Košice

Ani v ťažkých časoch nezabúdame na Tibeťanov, ktorý žijú na okupovanom území už 63 rokov. Čavango vás pozýva na podujatie ProTibet 2022, ktorým vyjadruje solidaritu a morálnu podporu s Tibeťanmi, ktorí žijú vo svojej neslobodnej krajine aj v exile. Podujatia prebiehajú vždy v marci, kedy si každoročne pripomíname krvavo potlačené povstanie v Lhase, pri ktorom prišlo v roku 1959 o život viac ako 80 tisíc Tibeťanov a Jeho Svätosť Dalajláma bol donútený utiecť do indického exilu.

Program:

NECHAŤ STRACH ZA SEBOU /Tibet, 2008, 25 min
Ako súvisia Tibet a olympiáda v Pekingu?
Film natočený tajne v Tibete amatérskymi filmármi, zachycujúci atmosféru krajiny okupovanej Čínou. Rozhovory s obyčajnými Tibeťanmi o nadvláde Číny, olympijských hrách v Pekingu a o Jeho Svätosti Dalajlámovi.

PHÖRPA/POHÁR / Bhután / Austrália, 1999, 93 min
Prvý film nakrútený v jazyku Tibeťanov je netradičným úsmevným príbehom tibetských mníchov s vášňou pre futbal. Film sa vyznačuje hlbokým ľudským rozmerom – ukazuje mladých mužov zasvätených Budhovi nielen ako meditujúcich svätcov, ale aj ako ľudí z mäsa a kostí, ktorí z času na čas prepadnú svetským vášňam. Film reflektuje proces globalizácie, vplyv moderného sveta na tradičný životný štýl a hodnoty a zobrazuje život tibetských mníchov v indickom exile. Film získal množstvo ocenení (One Futute Award na MFF Mníchov, Cena FIPRESCI na MFF Pusan, 2. miesto na MFF Toronto a i.)

Sprievodné podujatia:

Skryté v odkrytom – výstava fotografií z Tibetu
(Milan Špak)

Tibetský obchodík (vlajky, vonné tyčinky, šatky a i.)

Vstup: voľný