VLK v čajovni: Evolučné lesy

Podujatia

Podujatia a akcie v čajovni ČAVANGO

VLK v čajovni: Evolučné lesy

Diskusná čajovňa

Kedy: 29. marca 2020 o 18:00
Kde: Čajovňa ČAVANGO, Hlavná 20, Košice

TERMÍN PODUJATIA ZRUŠENÝ!
O náhradnom termíne vás budeme informovať.

Na Slovensku neexistujú chránené územia, v ktorých je vylúčená ľudská činnosť. VLK preto vytvára sieť prísne chránených území pod názvom Evolučné lesy. V týchto rezerváciách majú rastliny a zvieratá možnosť žiť nerušený život bez zásahu človeka. VLK presadzuje, aby takéto územia tvorili 10 % rozlohy Slovenska.

Radikálnu ochranársku avantgardu Evolučné lesy odprezentuje v nedeľu 29. marca o 18.00 Peter Sabo z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK.

Vstup: voľný