Súťaž o čajovú sadu

Súťaž o čajovú sadu

Súťaž o čajovú sadu

 

V Čavangu chceme odmeniť našich návštevníkov, preto sme pre vás pripravili túto súťaž o krásnu čajovú sadu.

Súťaž o čajovú sadu

 

 

 

 

 

Otázka na tento týždeň:
Koľko ruských samovarov máme v čajovni?

  Trvanie súťaže

  Súťaž prebieha od 20. 11. 2019 do 18. 12. 2019.

  Podmienky účasti v Súťaži a žrebovanie

  Každý týždeň v stredu počas trvania súťaže zverejníme jednu otázku. Účastník sa môže zapojiť do súťaže viacnásobne, maximálne však 4 krát odpoveďou na každú súťažnú otázku. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí nesplnia podmienky uvedené v týchto pravidlách. Účasťou v súťaži účastník vyjadruje svoj súhlas s tým, aby ho usporiadateľ informoval o výhre v Súťaži e-mailom na adresu, ktorú účastník uvedie v prípade účasti prostredníctvom internetovej stránky.
  Súťažné odpovede zaradené do žrebovania o výhru musia byť doručené od 20. 11. 2019 0:00:00 hod do 18. 12. 2019 23:59:59 hod.
  Výherca bude o výhre informovaný e-mailom v deň žrebovania.

  Žrebovanie prebehne 19. decembra 2019.

  Výhra bude oznámená výhercovi emailom a bude informovaný o možnosti prebrania výhry.